Tarieven 2020

Codes Categorieën
C Consulatie en diagnostiek
X Maken en/of beoordelen foto’s
M Preventieve mondzorg
A Verdoving
B Verdoving door middel van een roesje
V Vullingen
E Wortelkanaalbehandelingen
R Kronen en bruggen
G Kaakgewrichtsbehandelingen
H Chirurgie
P Kunstgebitten
T Tandvleesbehandelingen
J Implantaten
U Uurtarieven
Z Abonnementen

Deze standaardprijslijst gaat in op 01-01-2019 en is geldig tot en met 01-01-2020.

Techniekkosten prothese/kroon-en brugwerk
In de standaardprijslijst zijn verschillende prestatie codes aangeduid met een *. Voor deze prestaties geldt dat er nog techniekkosten bijkomen.