Tarieven categorie: A

Verdoving

Codes M/T Omschrijving Prijs
A15 Oppervlakte verdoving € 7,58
A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving € 14,58
A20 Behandeling onder algehele narcose Kostprijs

Deze standaardprijslijst gaat in op 01-01-2020 en is geldig tot en met 01-01-2021.

Techniekkosten prothese/kroon-en brugwerk

In de standaardprijslijst zijn verschillende prestatie codes aangeduid met een *. Voor deze prestaties geldt dat er nog techniekkosten bijkomen.