Tarieven categorie: A

Verdoving

Codes M/T Omschrijving Prijs
A15 Oppervlakte verdoving € 7,84
A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving € 15,07
A20 Behandeling onder algehele narcose Kostprijs

Deze standaardprijslijst gaat in op 01-01-2021 en is geldig tot en met 01-01-2022.

Techniekkosten prothese/kroon-en brugwerk

In de standaardprijslijst zijn verschillende prestatie codes aangeduid met een *. Voor deze prestaties geldt dat er nog techniekkosten bijkomen.