Tarieven categorie: B

Verdoving door middel van een roesje

Codes M/T Omschrijving Prijs
B10 Introductie roesje (lachgassedatie) € 29,15
B11 Toediening roesje (lachgassedatie) € 29,15
B12 Overheadkosten roesje (lachgassedatie) € 36,66

Deze standaardprijslijst gaat in op 01-01-2019 en is geldig tot en met 01-01-2020.

Techniekkosten prothese/kroon-en brugwerk
In de standaardprijslijst zijn verschillende prestatie codes aangeduid met een *. Voor deze prestaties geldt dat er nog techniekkosten bijkomen.