Tarieven categorie: E

Wortelkanaalbehandelingen

Codes M/T Omschrijving Prijs
E01 Wortelkanaalbehandeling consult € 22,16
E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult € 40,82
E03 Consult na tandheelkundig ongeval € 32,07
E04 Toeslag voor kosten bij gebruik roterende nikkel-titanium instrumenten € 47,90
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal € 104,95
E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen € 151,60
E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen € 198,24
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen € 244,89
E19 Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting € 17,49
E31 Snij-/ hoektand € 116,61
E32 Premolaar € 163,26
E33 Molaar € 209,91
E34  * Aanbrengen retrograde vulling € 23,32
E36  * Het trekken van een element met re-implantatie € 81,63
E37 Kijkoperatie € 69,97
E40 Directe pulpa-overkapping € 29,15
E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval € 11,66
E43 * Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval € 23,32
E44 Verwijdering spalk € 5,83
E45 Aanbrengen rubberdam € 11,66
E51 Verwijderen van kroon of brug € 34,98
E52 Moeilijke wortelkanaalopening € 29,15
E53 Verwijderen van wortelstift € 40,82
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal € 29,15
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal € 29,15
E56 * Voortgezette behandeling met iatrogene schade € 40,82
E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie € 29,15
E60 * Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel € 46,65
E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting € 81,63
E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting € 52,48
E63 * Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal € 43,73
E64 Afsluiting van open wortelpunt € 46,65
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement € 46,65
E77 Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal € 58,31
E78 Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal € 29,15
E86 Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling € 78,71
E87 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling € 58,31
E90 Inwendig bleken, eerste zitting € 46,65
E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting € 17,49
E97 * Uitwendig bleken per kaak € 72,88

Deze standaardprijslijst gaat in op 01-01-2020 en is geldig tot en met 01-01-2021.

Techniekkosten prothese/kroon-en brugwerk
In de standaardprijslijst zijn verschillende prestatie codes aangeduid met een *. Voor deze prestaties geldt dat er nog techniekkosten bijkomen.