Tarieven categorie: G

Kaakgewrichtsbehandelingen

Codes M/T Omschrijving Prijs
G10 Niet-standaard beetregistratie € 87,46
G11 Scharnierasbepaling € 87,46
G12 Centrale relatiebepaling € 81,63
G13 Protrale/laterale bepalingen € 58,31
G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf
en registratie
€ 524,77
G15 Toeslag voor het behouden van beethoogte € 29,15
G16 Therapeutische positiebepaling € 29,15
G20 Beetregistratie intra-oraal € 58,31
G21 Functieonderzoek kauwstelsel € 104,95
G22 Verlengd onderzoek OPD € 209,91
G23 Spieractiviteitsmeting en registratie € 93,29
G33  * Aanbrengen front/hoektandgeleiding € 58,31
G41 Consult OPD-therapie A € 61,22
G43 Consult OPD-therapie B € 117,78
G44  * Therapeutische injectie € 64,14
G46  * Consult voor instructie geïndividualiseerde apparatuur (eenmalig) € 46,65
G47 Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A € 69,97
G48 Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B € 116,61
G62  * Occlusale spalk € 157,43
G65  * Indirect planmatig inslijpen € 320,69
G68  * Reparatie occlusale- of repositiespalk, met afdruk € 46,65
G69  * Opbeetplaat € 64,14
G71  * Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) € 291,54
G72 Controlebezoek MRA € 29,15
G73  * Reparatie MRA met afdruk € 46,65

Deze standaardprijslijst gaat in op 01-01-2020 en is geldig tot en met 01-01-2021.

Techniekkosten prothese/kroon-en brugwerk
In de standaardprijslijst zijn verschillende prestatie codes aangeduid met een *. Voor deze prestaties geldt dat er nog techniekkosten bijkomen.