Tarieven categorie: H

Chirurgie

Codes M/T Omschrijving Prijs
H11 Trekken tand of kies € 45,22
H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant € 33,76
H21 Kosten hechtmateriaal € 6,18
H26 Hechten weke delen € 66,32
H33 Hemisectie van een molaar € 72,35
H35 Moeizaam trekken tand of kies, met
mucoperiostale opklap
€ 72,35
H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak € 54,26
H41 Verwijderen van het lipbandje of tongriempje € 36,18
H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder
afsluiting
€ 72,35
H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of
retrogradeafsluiting
€ 96,47
H44 Primaire antrumsluiting € 66,32
H50 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling € 60,29
H55 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling € 18,09
H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak € 84,41
H60 Marsupialisatie € 84,41
H65 Primaire sluiting € 162,79
H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie
e.d., enkelzijdig per kaak
€ 84,41
H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie
e.d., dubbelzijdig per kaak
€ 162,79
H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische
botcorrecties, enkelzijdig per kaak
€ 114,55
H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische
botcorrecties, dubbelzijdig per kaak
€ 192,93
H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van
chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel
B
€ 60,29

Deze standaardprijslijst gaat in op 01-01-2021 en is geldig tot en met 01-01-2022.

Techniekkosten prothese/kroon-en brugwerk
In de standaardprijslijst zijn verschillende prestatie codes aangeduid met een *. Voor deze prestaties geldt dat er nog techniekkosten bijkomen.