Tarieven categorie: H

Chirurgie

Codes M/T Omschrijving Prijs
H11 Trekken tand of kies € 43,73
H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant € 32,65
H21 Kosten hechtmateriaal € 6,06
H26 Hechten weke delen € 64,14
H33 Hemisectie van een molaar € 69,97
H35 Moeizaam trekken tand of kies, met
mucoperiostale opklap
€ 69,97
H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak € 52,48
H41 Verwijderen van het lipbandje of tongriempje € 34,98
H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder
afsluiting
€ 69,97
H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of
retrogradeafsluiting
€ 93,29
H44 Primaire antrumsluiting € 64,14
H50 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling € 58,31
H55 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling € 17,49
H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak € 81,63
H60 Marsupialisatie € 81,63
H65 Primaire sluiting € 157,43
H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie
e.d., enkelzijdig per kaak
€ 81,63
H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie
e.d., dubbelzijdig per kaak
€ 157,43
H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische
botcorrecties, enkelzijdig per kaak
€ 110,78
H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische
botcorrecties, dubbelzijdig per kaak
€ 186,58
H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van
chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel
B
€ 58,31

Deze standaardprijslijst gaat in op 01-01-2020 en is geldig tot en met 01-01-2021.

Techniekkosten prothese/kroon-en brugwerk
In de standaardprijslijst zijn verschillende prestatie codes aangeduid met een *. Voor deze prestaties geldt dat er nog techniekkosten bijkomen.