Tarieven categorie: J

Implantaten

J01 Initieel onderzoek implantologie € 64,67
J02 * Verlengd onderzoek implantologie € 99,49
J03 * Proefopstelling € 134,31
J05 Implantaatpositionering op grond van CT-scan € 44,77
J06 Vrijleggen foramen mentale € 29,85
J07 Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik kostprijs
J08 * Aanbrengen botvervangers in extractie wond € 19,90
J09 * Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft € 238,77
J10 * Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in
dezelfde zitting
€ 149,23
J11 Prepareren donorplaats € 134,31
J12 * Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of
eerste kaakhelft
€ 144,26
J13 * Kaakverbreding en/of verhoging in tweede
kaakhelft in dezelfde zitting
€ 69,64
J15 * Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of
eerste kaakhelft
€ 84,57
J17 * Aanvullende ophoging bodem bijholte € 129,34
J18 * Ophoging bodem bijholte orthograad € 59,69
J19 Toeslag esthetische zone € 64,67
J20 Plaatsen eerste implantaat per kaak € 227,33
J23 * Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) € 74,62
J26 Moeizaam verwijderen implantaat € 164,16
J27 Vervangen implantaat € 227,33
J28 Plaatsen volgend implantaat € 94,02
J29 * Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler) € 35,32
J30 Bindweefseltransplantaat, eerste € 104,46
J32 * Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale
schroef
€ 114,41
J33 Kosten implantaat € 319,50
J34 Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting € 9,95
J35 Grondig submucosaal reinigen implantaat € 23,32
J36 Verwijderen implantaat € 32,83
J37 Vervangen volgend implantaat € 94,02
J39 Uitvoeren autotransplantaat € 70,03
J41 * Elke volgende magneet, drukknop € 34,82
J42 * Staaf tussen twee implantaten € 203,95
J43 * Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak € 64,67
J44 * Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon € 24,87
J45 * Plaatsen eerste drukknop € 119,39
J50 * Boven- en onder klikgebit € 512,37
J51 * Onder-klikgebit € 333,29
J52 * Boven- klikgebit € 333,29
J53 * Omvorming klikgebit € 99,49
J54 * Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten € 129,34
J55 * Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten € 149,23
J56 * Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten € 174,10
J57 Toeslag vervangings-klikgebit op bestaande stegconstructie
tussen twee implantaten
€ 84,57
J58 Toeslag vervangings-klikgebit op bestaande stegcontructie
tussen drie of vier implantaten
€ 109,44
J59 Toeslag vervangings-klikgebit op bestaande stegcontructie
tussen meer dan vier implantaten
€134,31
J60 Specifiek consult nazorg implantologie € 54,72
J61 Uitgebreid consult nazorg implantologie € 89,54
J70  * Opvullen zonder staafdemontage € 139,28
J71  * Opvullen met staafdemontage op twee implantaten € 174,10
J72  * Opvullen met staafdemontage op drie of vier
implantaten
€ 198,98
J73  * Opvullen met staafdemontage op meer dan vier
implantaten
€ 223,85
J74  * Reparatie zonder staafdemontage € 54,72
J75  * Reparatie met staafdemontage op twee
implantaten
€ 104,46
J76  * Reparatie met staafdemontage op drie of vier
implantaten
€ 129,34
J77  * Reparatie met staafdemontage op meer dan vier
implantaten
€ 154,21
J78  * Verwijderen én vervangen drukknop € 24,87
J80 Twee implantaten in de onderkaak voor een
implantaatgedragen kunstgebit
€ 506,40
J87 * Tijdelijke kroon om immediaat geplaatst implantaat € 258,67
J97 Overheadkosten implantaten € 176,13
J98 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie € 99,68

Deze standaardprijslijst gaat in op 01-01-2020 en is geldig tot en met 01-01-2021.

Techniekkosten prothese/kroon-en brugwerk
In de standaardprijslijst zijn verschillende prestatie codes aangeduid met een *. Voor deze prestaties geldt dat er nog techniekkosten bijkomen.