Tarieven categorie: J

Implantaten

J01 Initieel onderzoek implantologie € 66,88
J02 * Verlengd onderzoek implantologie € 102,90
J03 * Proefopstelling € 138,91
J05 Implantaatpositionering op grond van CT-scan € 46,30
J06 Vrijleggen foramen mentale € 30,87
J07 Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik kostprijs
J08 * Aanbrengen botvervangers in extractie wond € 20,58
J09 * Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft € 246,95
J10 * Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in
dezelfde zitting
€ 154,35
J11 Prepareren donorplaats € 138,91
J12 * Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of
eerste kaakhelft
€ 149,20
J13 * Kaakverbreding en/of verhoging in tweede
kaakhelft in dezelfde zitting
€ 72,03
J15 * Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of
eerste kaakhelft
€ 87,46
J17 * Aanvullende ophoging bodem bijholte € 133,77
J18 * Ophoging bodem bijholte orthograad € 61,74
J19 Toeslag esthetische zone € 66,88
J20 Plaatsen eerste implantaat per kaak € 235,12
J23 * Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) € 77,17
J26 Moeizaam verwijderen implantaat € 169,78
J27 Vervangen implantaat € 235,12
J28 Plaatsen volgend implantaat € 97,24
J29 * Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler) € 36,53
J30 Bindweefseltransplantaat, eerste € 108,04
J32 * Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale
schroef
€ 118,33
J33 Kosten implantaat € 330,87
J34 Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting € 10,29
J35 Grondig submucosaal reinigen implantaat € 24,18
J36 Verwijderen implantaat € 33,96
J37 Vervangen volgend implantaat € 97,24
J39 Uitvoeren autotransplantaat € 179,56
J41 * Elke volgende magneet, drukknop € 36,01
J42 * Staaf tussen twee implantaten € 210,94
J43 * Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak € 66,88
J44 * Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon € 25,72
J45 * Plaatsen eerste drukknop € 123,48
J50 * Boven- en onder klikgebit € 529,92
J51 * Onder-klikgebit € 344,71
J52 * Boven- klikgebit € 344,71
J53 * Omvorming klikgebit € 102,90
J54 * Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten € 133,77
J55 * Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten € 154,35
J56 * Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten € 174,10
J57 Toeslag vervangings-klikgebit op bestaande stegconstructie
tussen twee implantaten
€ 87,46
J58 Toeslag vervangings-klikgebit op bestaande stegcontructie
tussen drie of vier implantaten
€ 113,19
J59 Toeslag vervangings-klikgebit op bestaande stegcontructie
tussen meer dan vier implantaten
€138,91
J60 Specifiek consult nazorg implantologie € 56,29
J61 Uitgebreid consult nazorg implantologie € 92,61
J70  * Opvullen zonder staafdemontage € 144,06
J71  * Opvullen met staafdemontage op twee implantaten € 180,07
J72  * Opvullen met staafdemontage op drie of vier
implantaten
€ 205,79
J73  * Opvullen met staafdemontage op meer dan vier
implantaten
€ 231,52
J74  * Reparatie zonder staafdemontage € 56,59
J75  * Reparatie met staafdemontage op twee
implantaten
€ 108,04
J76  * Reparatie met staafdemontage op drie of vier
implantaten
€ 133,77
J77  * Reparatie met staafdemontage op meer dan vier
implantaten
€ 159,49
J78  * Verwijderen én vervangen drukknop € 25,72
J80 Twee implantaten in de onderkaak voor een
implantaatgedragen kunstgebit
€ 523,75
J87 * Tijdelijke kroon om immediaat geplaatst implantaat € 267,53
J97 Overheadkosten implantaten € 179,60
J98 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie € 101,64

Deze standaardprijslijst gaat in op 01-01-2021 en is geldig tot en met 01-01-2022.

Techniekkosten prothese/kroon-en brugwerk
In de standaardprijslijst zijn verschillende prestatie codes aangeduid met een *. Voor deze prestaties geldt dat er nog techniekkosten bijkomen.