Tarieven categorie: T

Tandvleesbehandelingen

T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus € 154,51
T12 Onderzoek van het tandvlees met
parodontiumstatus
€ 169,09
T21 Grondig reinigen wortel, complex € 31,49
T22 Grondig reinigen wortel, standaard € 23,32
T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële
tandvleesbehandeling
€ 90,38
T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële
tandvleesbehandeling
€ 104,95
T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na
herbeoordeling
€ 46,65
T41 Beperkt consult parodontale nazorg € 61,22
T42 Consult parodontale nazorg € 88,63
T43 Uitgebreid consult parodontale nazorg € 117,78
T44 Complex consult parodontale nazorg € 156,85
T57 * Toepassing lokaal medicament € 62,97
T60 Evaluatieonderzoek met pocketstatus € 154,51
T61 Evaluatieonderzoek met parodontiumstatus € 169,09
T70 Flapoperatie tussen 2 elementen € 189,50
T71 Flapoperatie per sextant (één zesde deel) € 291,54
T72 Flapoperatie uitgebreid per sextant ( één zesde
deel)
€ 349,84
T73 Directe postoperatieve zorg, kort € 58,31
T74 Directe postoperatieve zorg, uitgebreid € 156,85
T75 Postoperatief evaluatieonderzoek met
parodontiumstatus
€ 151,85
T76 Tuber- of retromolaarplastiek € 72,88
T80 Tandvleestransplantaat € 125,66
T81 Tuber- of retromolaarplastiek € 102,04
T82 Tandvleescorrectie per element € 55,39
T83 Tandvleescorrectie per sextant (één zesde deel) € 145,77
T84 * Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige
verrichting, per sextant (één zesde deel)
€ 349,84
T85 * Aanbrengen regeneratiemateriaal als nietzelfstandige
verrichting, gelijktijdig met
flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel),
per element
€ 116,61
T86 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal € 189,50
T87 Kroonverlenging per element € 189,50
T88 Kroonverlenging per sextant € 349,84
T89 Directe postoperatieve zorg, kort € 58,31
T90 Directe postoperatieve zorg, uitgebreid € 156,85
T91 Pocketregistratie € 34,98
T92 Parodontiumregistratie € 69,97
T93 * Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van
tandvleesbehandeling
€ 40,82
T94 Behandeling tandvleesabces € 78,71
T95 * (Draad)Spalk € 23,32
T96 Uitgebreide voedingsanalyse € 58,31

Deze standaardprijslijst gaat in op 01-01-2020 en is geldig tot en met 01-01-2021.

Techniekkosten prothese/kroon-en brugwerk
In de standaardprijslijst zijn verschillende prestatie codes aangeduid met een *. Voor deze prestaties geldt dat er nog techniekkosten bijkomen.