Tarieven categorie: T

Tandvleesbehandelingen

Codes  M/T  Omschrijving Prijs
T12 Onderzoek van het tandvlees met
parodontiumstatus
€ 174,85
T21 Grondig reinigen wortel, complex € 32,56
T22 Grondig reinigen wortel, standaard € 24,12
T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële
tandvleesbehandeling
€ 108,53
T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na
herbeoordeling
€ 66,32
T42 Consult parodontale nazorg € 91,64
T43 Uitgebreid consult parodontale nazorg € 121,79
T44 Complex consult parodontale nazorg € 162,19
T70 Flapoperatie tussen 2 elementen € 195,95
T71 Flapoperatie per sextant (één zesde deel) € 301,46
T72 Flapoperatie uitgebreid per sextant ( één zesde
deel)
€ 361,75
T73 Directe postoperatieve zorg, kort € 60,29
T74 Directe postoperatieve zorg, uitgebreid € 162,19
T76 Tuber- of retromolaarplastiek € 75,37
T101 Tuber- of retromolaarplastiek €105,51
T102 Tandvleescorrectie, per element €57,28
T103 Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel) €150,73
T111  * Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting,
per sextant (één zesde deel)
€361,75
T112  * Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig
met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element
€120,58
T113 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal  €195,95
T121 Kroonverlenging per element  €195,95
T122 Kroonverlenging per sextant €361,75
T141 Tandvleestransplantaat €114,55
T142  * Recessie bedekking met verplaatste lap €361,75
T151 Directe postoperatieve zorg, eerste zitting €60,29
T152 Directe postoperatieve zorg, volgende zitting €162,19
T161  ** Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling €42,20
T162 Behandeling tandvleesabces €81,39
T163  * Toepassing lokaal medicament €65,12
T164  * (Draad)Spalk €24,12
T165 Uitgebreide voedingsanalyse €60,29

Deze standaardprijslijst gaat in op 01-01-2021 en is geldig tot en met 01-01-2022.

Techniekkosten prothese/kroon-en brugwerk
In de standaardprijslijst zijn verschillende prestatie codes aangeduid met een *. Voor deze prestaties geldt dat er nog techniekkosten bijkomen.