Tarieven categorie: U

Uurtarieven

Codes M/T Omschrijving Prijs
U25 * Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die
behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden
van vijf minuten
€ 13,73
U35 * Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die
verblijven in de Wlz-instelling en behandeld
worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder
in eenheden van vijf minuten
€ 15,84
U05 * Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare
patiënten in eenheden van vijf minuten
€ 15,84

Deze standaardprijslijst gaat in op 01-01-2021 en is geldig tot en met 01-01-2022.

Techniekkosten prothese/kroon-en brugwerk
In de standaardprijslijst zijn verschillende prestatie codes aangeduid met een *. Voor deze prestaties geldt dat er nog techniekkosten bijkomen.