Tarieven categorie: X

Maken en/of beoordelen foto’s

Codes M/T Omschrijving Prijs
X10 Kleine röntgenfoto € 16,88
X11 Beoordelen kleine röntgenfoto € 12,66
X21 Kaakoverzichtsfoto € 72,35
X22 Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak € 72,35
X23 Beoordelen kaakfoto € 26,53
X24 Schedelfoto € 32,56
X25 Maken meerdimensionale kaakfoto € 204,99
X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 60,29
X34 Beoordelen schedelfoto € 24,12

Deze standaardprijslijst gaat in op 01-01-2021 en is geldig tot en met 01-01-2022.

Techniekkosten prothese/kroon-en brugwerk
In de standaardprijslijst zijn verschillende prestatie codes aangeduid met een *. Voor deze prestaties geldt dat er nog techniekkosten bijkomen.