Tarieven categorie: X

Maken en/of beoordelen foto’s

Codes M/T Omschrijving Prijs
X10 Kleine röntgenfoto € 16,33
X11 Beoordelen kleine röntgenfoto € 12,24
X21 Kaakoverzichtsfoto € 69,97
X22 Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak € 69,97
X23 Beoordelen kaakfoto € 25,66
X24 Schedelfoto € 31,49
X25 Maken meerdimensionale kaakfoto € 198,24
X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 58,31
X34 Beoordelen schedelfoto € 31,49

Deze standaardprijslijst gaat in op 01-01-2020 en is geldig tot en met 01-01-2021.

Techniekkosten prothese/kroon-en brugwerk
In de standaardprijslijst zijn verschillende prestatie codes aangeduid met een *. Voor deze prestaties geldt dat er nog techniekkosten bijkomen.