Tarieven categorie: E

Wortelkanaalbehandelingen

Codes M/T Omschrijving Prijs
E01 Wortelkanaalbehandeling consult € 22,91
E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult € 42,20
E03 Consult na tandheelkundig ongeval € 33,16
E04 Toeslag voor kosten bij gebruik roterende nikkel-titanium instrumenten € 48,84
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal € 108,53
E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen € 156,76
E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen € 204,99
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen € 253,23
E19 Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting € 18,09
E31 Snij-/ hoektand € 120,58
E32 Premolaar € 168,82
E33 Molaar € 217,05
E34  * Aanbrengen retrograde vulling € 24,12
E36  * Het trekken van een element met re-implantatie € 84,41
E37 Kijkoperatie € 72,35
E40 Directe pulpa-overkapping € 30,15
E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval € 12,06
E43 * Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval € 24,12
E44 Verwijdering spalk € 6,03
E45 Aanbrengen rubberdam € 12,06
E51 Verwijderen van kroon of brug € 36,18
E52 Moeilijke wortelkanaalopening € 30,15
E53 Verwijderen van wortelstift € 42,20
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal € 30,15
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal € 30,15
E56 * Voortgezette behandeling met iatrogene schade € 42,20
E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie € 30,15
E60 * Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel € 48,23
E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting € 84,41
E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting € 54,26
E63 * Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal € 45,22
E64 Afsluiting van open wortelpunt € 48,23
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement € 48,23
E77 Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal € 60,29
E78 Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal € 30,15
E86 Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling € 81,39
E87 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling € 60,29
E90 Inwendig bleken, eerste zitting € 48,23
E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting € 18,09
E97 * Uitwendig bleken per kaak € 75,37

Deze standaardprijslijst gaat in op 01-01-2021 en is geldig tot en met 01-01-2022.

Techniekkosten prothese/kroon-en brugwerk
In de standaardprijslijst zijn verschillende prestatie codes aangeduid met een *. Voor deze prestaties geldt dat er nog techniekkosten bijkomen.