Tarieven categorie: V

Vullingen

Codes M/T Omschrijving Prijs
V71 Eénvlaksvulling amalgaam € 25,32
V72 Tweevlaksvulling amalgaam € 40,40
V73 Drievlaksvulling amalgaam € 52,45
V74 Kroon – Amalgaam € 73,56
V81 Eénvlaksvulling glasionomeer/ glascarbomeer/ compomeer € 37,38
V82 Tweevlaksvulling glasionomeer/ glascarbomeer/ compomeer € 52,45
V83 Drievlaksvulling glasionomeer/ glascarbomeer/ compomeer € 64,51
V84 Meervlaksvulling glasionomeer/ glascarbomeer/ compomeer € 85,61
V91 Eénvlaksvulling composiet € 48,23
V92 Tweevlaksvulling composiet € 63,31
V93 Drievlaksvulling composiet € 75,37
V94 Meervlaksvulling composiet € 93,29
V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal € 72,37
V30 Fissuurlak, eerste element € 27,13
V35 Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting € 15,07
V40 Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude vullingen, behandelen van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament € 6,03
V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje € 12,06
V70 * Parapulpaire stift € 12,06
V80 * Wortelkanaalstift € 21,10
V85 * Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element € 9,04

Deze standaardprijslijst gaat in op 01-01-2021 en is geldig tot en met 01-01-2022.

Techniekkosten prothese/kroon-en brugwerk
In de standaardprijslijst zijn verschillende prestatie codes aangeduid met een *. Voor deze prestaties geldt dat er nog techniekkosten bijkomen.