Tarieven categorie: V

Vullingen

Codes M/T Omschrijving Prijs
V71 Eénvlaksvulling amalgaam € 24,49
V72 Tweevlaksvulling amalgaam € 39,07
V73 Drievlaksvulling amalgaam € 50,73
V74 Kroon – Amalgaam € 71,13
V81 Eénvlaksvulling glasionomeer/ glascarbomeer/ compomeer € 36,15
V82 Tweevlaksvulling glasionomeer/ glascarbomeer/ compomeer € 50,73
V83 Drievlaksvulling glasionomeer/ glascarbomeer/ compomeer € 62,39
V84 Meervlaksvulling glasionomeer/ glascarbomeer/ compomeer € 82,80
V91 Eénvlaksvulling composiet € 46,65
V92 Tweevlaksvulling composiet € 61,22
V93 Drievlaksvulling composiet € 72,88
V94 Meervlaksvulling composiet € 93,29
V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal € 69,97
V30 Fissuurlak, eerste element € 26,24
V35 Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting € 14,58
V40 Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude vullingen, behandelen van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament € 5,83
V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje € 11,66
V70 * Parapulpaire stift € 11,66
V80 * Wortelkanaalstift € 20,41
V85 * Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element € 8,75

Deze standaardprijslijst gaat in op 01-01-2020 en is geldig tot en met 01-01-2021.

Techniekkosten prothese/kroon-en brugwerk
In de standaardprijslijst zijn verschillende prestatie codes aangeduid met een *. Voor deze prestaties geldt dat er nog techniekkosten bijkomen.