Tarieven categorie: Z

Abonnementen

Codes M/T Omschrijving Prijs
Z10 * Abonnement categorie A € 7,58
Z20 * Abonnement categorie B € 11,66
Z30 * Abonnement categorie C € 15,74
Z40 * Abonnement categorie D € 19,24
Z50 * Abonnement categorie E € 23,32
Z60 * Abonnement categorie F € 6,41

Deze standaardprijslijst gaat in op 01-01-2020 en is geldig tot en met 01-01-2021.

Techniekkosten prothese/kroon-en brugwerk
In de standaardprijslijst zijn verschillende prestatie codes aangeduid met een *. Voor deze prestaties geldt dat er nog techniekkosten bijkomen.